Palvelu liiketoiminnan tehostamiseksi

Digipolku

Digipolku on liiketoiminnan tarpeista lähtevä top-down viitekehys, jonka vuoksi se soveltuu parhaiten johdon konsultointiin.

Se on siis konsepti toteuttaa konsultointiprojekti tuloksellisesti ja täsmälliseen tarpeeseen – etukäteen sovitulla kiinteällä hinnalla.

Kenelle Digipolku sopii?

Yrityksille jotka aikovat tehostaa liiketoimintaansa hyödyntämällä tehokkaammin digitaalisia työkaluja, dataa ja tekoälyä.

Etenkin pk-yrityksissä on usein tilanne, jossa ei ole omaa osaamista eikä aikaa selvittää em. osa-alueiden mahdollisuuksia, jolloin niiden potentiaali jää hyödyntämättä. Tämä näkyy suoraan viivan alla.

Digipolun työskentely starttaa todellisten liiketoimintahaasteiden kautta eri funktioissa (myynti, markkinointi, tuotanto, HR, IT, jne.), joissa tunnistetaan tärkeimmät kehittämiskohteet toiminnan tehostamiseksi.

Tsekkaa täältä eräitä esimerkkiprojekteja.

digi1
5-vaihetta
Digipolun 5 vaihetta
 • Tunnista. Nykytilan haasteiden tunnistus, tavoitetilan määrittely ja kehittämiskohteiden priorisointi. Esimerkiksi, huomataan että liidien generointi ja talousraportointi tuottavat runsaasti manuaalista työtä, jonka voisi mahdollisesti digitalisoida. Jatketaan niiden kanssa seuraavaan vaiheeseen.
 • Analysoi. Kerätään ja analysoidaan saatava informaatio valituista kohteista. Riippuen tilanteesta tässä voidaan käyttää erilaisia analyysimenetelmiä, aina erilaisista kehikoista (esim. juurisyyanalyysi) vaikkapa numeerisiin malleihin asti. Samalla muodostetaan GAP-analyysi nyky- ja tavoitetilan välillä.
 • Suunnittele. Suunnitellaan tarvittavat ratkaisut ja toimenpiteet, jotka auttavat asiassa eteenpäin. Aiempaa esimerkkiä jatkaen; haetaan liidien generointiin kumppani, joka tuottaa liidit suoraan CRM-järjestelmään myyjälle ja talousraportoinnin osalta tehdään suunnitelma PowerBI:n käytöstä ja koulutuksesta Excelin rinnalla.
 • Toteuta. Suunniteltujen ratkaisujen toteutus ja pilotointi yhdessä käyttäjien ja mahdollisten kumppanien kanssa.
 • Seuraa. Seurataan ratkaisujen jalkautumista ja vaikuttavuutta. Pidetään huoli, että käyttäjät saavat riittävän tuen ja oppivat käyttämään uusia työkaluja ja menetelmiä.

Digipolun aikana on keskeistä huomioida kunkin yrityksen digi-maturiteetti, jotta löydetään sopivat digi-ratkaisut. Liian suuret digiloikat eivät yleensä onnistu.

Työskentelytapa

Digipolun työskentelytapa on haastattelut ja yhteiset työpajat, jotka luonnollisesti onnistuvat digitaalisia työkaluja hyödyntäen, esimerkiksi.

 • Työpajojen vetäminen (Teams, Zoom, Google Meet)
 • Työpajojen ryhmätyöskentely (Miro, Trello)
 • Dokumentointi Office 365 ja Google Docs

Myös live-työpajoissa hyödynnetään samoja digi-työkaluja, sillä ne tehostavat prosessia merkittävästi. Työpajojen tulokset kun dokumentoituvat suoraan ko. työkaluihin paperilappujen ja vihkoon tehtyjen muistiinpanojen sijasta.

Ennen ensimmäistä varsinaista työpajaa aloitetaan kick-offilla, jossa tarkennetaan askelmerkit projektille ja harjoitellaan digi-työkalujen käyttöä.

people-3245739
social-media-1430527
Tulokset

Palvelun tulokset ovat projektikohtaisia, riippuen siitä millaisia tavoitteita Digipolulle aluksi asetettiin.

Niitä voivat olla esimerkiksi: 

 • Tiekartat ja etenemissuunnitelmat prosessien tehostamiseksi digitaalisia työkaluja, dataa tai tekoälyä hyödyntäen
 • Raportoinnin ja KPI-mittaristojen määrittelyt
 • Tekoälyn hyödyntämispotentiaalin selvitys ja ratkaisusuunnitelmat
 • Datastrategian suunnittelu ja vaihteistus
 • Markkinakartoitukset ja – selvitykset
 • Teknologiaselvitykset ja vertailut
 • Toimittaja/kumppaniselvitykset ja haastattelut
 • Tarjouspyyntömateriaalien tuottaminen
 • Erilaisten digi/data/AI -ratkaisujen kustannus- ja vaikuttavuusarviot

Kuten tuloksista voi huomata, että ne valmistelevat onnistunutta toteutushanketta. 

Miten eteenpäin?

Pääsemme asiassa siten eteenpäin, että olet minuun yhteydessä ja varaamme 45-60 minuutin maksuttoman kartoituspalaverin.

Kartoituspalaverin tulosten perusteella teen teille tarjouksen. Mikäli osoittautuu, että en ole oikea henkilö toimeksiantoon, niin etsin teille soveltuvamman kumppanin esim. Konsulttiverkon tai muiden verkostojeni kautta.

Ota siis rohkeasti yhteyttä, mika@rednaut.com tai + 358 40 845 8432. Myös tekstarit ja WhatsApp toimii vallan mainiosti.

Tai varaa palaveriaika suoraan kalenterista. 

 

web